Aktualności

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic, w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego - 15 maja, podpisali umowę o organizację w Katowicach COP24 czyli Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.