Lista Aktualności Lista Aktualności

Związkowcy w Kozyrówce

Spotkania z działaczami leśnej Solidarności i Związku Leśników Polskich zainicjowane przez dyrektora Arkadiusza Wojciechowicza i planowane jako typowo kurtuazyjno-informacyjne w trakcie trwania zmieniły się w… robocze.

Choć mówiąc językiem dyplomacji - zarówno 30 stycznia z Solidarnością, jak i 6 lutego ze Związkiem Leśników Polskich – przebiegały w przyjaznej i owocnej atmosferze, to nie ulega wątpliwości, ze związkowcy będą twardym recenzentem decyzji nowego dyrektora. Dali temu wyraz w pytaniach dotyczących m.in. spraw personalnych, przyszłości leśniczówek czy polityki zatrudnienia w RDLP w Katowicach.

Dyrektor Wojciechowicz zapewnił, że nie będzie drastycznych ani tym bardziej gwałtownych zmian w dyrekcji. Jednak należy się spodziewać pewnych korekt w niektórych projektach, ale nie będzie to na pewno dotyczyć kadry rezerwowej. Ten projekt będzie kontynuowany i rozwijany. Z pewnością wśród priorytetów, jak zapewnił dyrektor, będzie zacieśnienie współpracy z przemysłem drzewnym z terenu dyrekcji, zwłaszcza z mniejszymi firmami, które stanowią większość naszych partnerów handlowych. Stąd zapowiedziane już cztery spotkania robocze z ich przedstawicielami.