Lista Aktualności Lista Aktualności

XXI Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

Mottem tegorocznej pielgrzymki, w której wzięło udział ponad 10 tys. osób były słowa papieża Jana Pawła II: Jasna Góra Sanktuarium Narodu, Konfesjonał i Ołtarz.

Wśród przybyłych 16 września do Czarnej Madonny z całej Polski byli pracownicy leśnictwa, gospodarki wodnej, parków narodowych z rodzinami, przedstawiciele wyższych i średnich szkół leśnych, a także ruchów ekologicznych.

Od początku z pielgrzymami na Jasną Górze jest Jan Szyszko. Dziś jako minister środowiska, choć wiele lat przyjeżdżał jako zwykły pielgrzym. Podobnie jak Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Pielgrzymi w zwartej kolumnie przeszli z Placu Biegańskiego na jasnogórskie błonia. O liczbie przybyłych niech świadczy fakt, że w chwili, gdy czoło pochodu - orkiestra i poczty sztandarowe wchodziły na wały, ostatni pielgrzymi ruszali z placu.

Zanim o godz. 11 rozpoczęła się Msza św. w przemówieniu do przybyłych minister Jan Szyszko powiedział, że dziękuje w imieniu resortu rządu za „piękną pracę w tym roku, za piękną pracę na rzecz użytkowania i ochrony zasobów przyrodniczych, za piękną pracę na rzecz naszej Ojczyzny i Polaków”.

- Misją resortu, jak mówił jest to, aby te zasoby przyrodnicze jeszcze bardziej uczestniczyły w rozwoju gospodarczym. W tym zakresie Polacy są wzorem dla jednoczącej się Europy, a Puszcza Białowieska jest tego idealnym przykładem. Równocześnie w ostatnim czasie zostaliśmy zaatakowani, właśnie z tego najbardziej czułego naszego punktu, a mianowicie, że to my nie potrafimy chronić zasobów przyrodniczych – mówił minister przypominając o toczących się procedurach podjętych przez Komisję Europejską.

Z kolei Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych przypominał o o kataklizmie, jaki dotknął w na początku sierpnia lasy północnej Polski i problemach związanych z usuwaniem jego skutków. Nawiązał także do sprawy Puszczy Białowieskiej, która stała się tematem numer jeden nie tylko mediów i polityków w Polsce, ale i unijnych urzędników.

– Będziemy modlić się przede wszystkim o to, by Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości opamiętali się. By zrozumieli, że krótko rzecz ujmując zagubili się w usilnym dążeniu, aby wymierzyć karę finansową za to, że my praktycznie realizujemy to, czego oczekuje Komisja – zakończył Konrad Tomaszewski.

Poseł Andrzej Bąk odczytał list, jaki do pielgrzymów skierował prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent napisał w nim m.in., że przeżywany wkrótce jubileusz stulecia odzyskania niepodległości będzie czasem, by piękne postawy polskich stróżów i opiekunów lasów przywołać i przypomnieć. Prezydent zaprosił leśników do włączenia się w obchody świętowania 100-lecia odzyskania przez polskę niepodległości. Odczytano tekże list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Przed rozpoczęciem centralnego punktu pielgrzymki, jakim była Msza św. odprawiona przez bp. Tadeusza Lityńskiego, krajowego duszpasterza leśników. Przybyłych powitał przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra, który zachęcał leśników do wdzięczności „za naszą Ojczyznę, za piękno natury, za ten polski dom, który dzięki wspaniałej przyrodzie i ludziom dbającym o nią, staje się miejscem kontemplacji samego Boga w jego stworzeniu, ale też pięknie służy człowiekowi”.

Homilię wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. Mówił m.in. o tym, ze wciąż potrzeba nam tej świadomości, o której mówi papież Franciszek w encyklice „Laudato si”, że ziemia jest wspólnym dziedzictwem, którego owoce powinny służyć wszystkim. Zwrócił uwagę, że środowiska naturalnego nie wolno traktować bez szacunku, potrzebna jest pokora człowieka. Zauważył, że praca leśników to odpowiedzialna służba, także odpowiedzialność za dzieło Stwórcy.

- Dlatego modlimy się tutaj u Niebieskiej Matki, za wszystkich podejmujących ważne, strategiczne decyzje, o mądrość i roztropność, by poprzez właściwe rozeznanie, oraz konkretne decyzje, bronić i chronić środowisko naturalne, chronić polskie lasy, aby nie degradować naturalnego środowiska, bronić i zabezpieczyć także trud wielu pokoleń leśników – mówił.

Pielgrzymka na Jasną Górę była połączona z Krajową Naradą Leśników, podczas której zarówno Minister Jan Szyszko jak i dyrektor Konrad Tomaszewski szerzej omówili tematy, które zasygnalizowali podczas swoich wypowiedzi z Jasnogórskiego Wzgórza.

Nie zabrakło też akcentu bardziej osobistego. Dyrektor K. Tomaszewski i jego żona nie kryli zaskoczenia i wzruszenia, gdy Wiesław Kucharski, dyrektor RDLP w Katowicach – gospodarz narady, w imieniu leśników gratulował im 45 rocznicy ślubu, której symbolem był bukiet złożony z takiej właśnie liczby kwiatów.

- Nikomu nie chwaliłem się rocznicą, ale widzę, ze w firmie biały wywiad działa. I nawet domyślam się, kto przekazał tę informację – podsumował dyrektor Tomaszewski.

Tekst i zdjęcia: Sławomir Cichy