Lista Aktualności Lista Aktualności

Wspólny trening Grupy Reprezentacyjnej Służby Leśnej i Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich

Ceremoniał leśny, czyli co wspólnego ma ze sobą musztra leśników i sygnały myśliwskie w trakcie mroźnych lutowych dni

W dniach 22 – 23 lutego 2018 roku, w ośrodku Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza” odbyły się warsztaty dla Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich oraz Grupy Reprezentacyjnej Służby Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Pierwszego dnia sygnaliści ćwiczyli pod okiem znakomitego trębacza dr Tomasza Ślusarczyka – wykładowcy na Akademii Muzycznej w Krakowie. Członkowie oraz kandydaci do Grupy Reprezentacyjnej Służby Leśnej marszowym krokiem trenowali pod policyjnym okiem nadkomisarza Janusza Rygielskiego z Kompanii honorowej garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jednym z celów warsztatów było oczywiście rozwijanie umiejętności, zarówno muzycznych w przypadku sygnalistów, jak i szlifowanie synchronicznego maszerowania w przypadku niedawno powołanej Grupy Reprezentacyjnej Służby Leśnej. Jednak głównym zamierzeniem spotkania było wspólne dopracowanie elementów ceremoniału leśnego, który w takiej formie będzie wykorzystany w czasie ślubowania nowo wstępujących do Służby Leśnej 20 marca 2018 roku.