Lista Aktualności Lista Aktualności

Uroczyste obchody 25-lecia pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej

18 sierpnia 2017 roku na Stadionie Miejskim w Kuźni Raciborskiej miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość pod nazwą "Tragedia - współpraca - doświadczenie – przyszłość; obchody XXV - lecia pożaru w Kuźni Raciborskiej".

Wspólnie z Komendami Wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkimi Komendami Policji, Wojewódzkimi Sztabami Wojskowymi w Katowicach i Opolu, Czwartym Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Gliwicach oraz Starostwem Raciborskim i Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej uczciliśmy pamięć dramatycznych wydarzeń 1992 roku.

Na stadionie w Kuźni Raciborskiej stanęła scena, zaaranżowana w scenerii leśnej. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji służb mundurowych i poległych strażaków. Mszę poprowadził biskup gliwicki Jan Kopiec. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewnił Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Katowicach. Podczas mszy dary ołtarza złożyły wszystkie służby mundurowe.
Po mszy odbyła się oficjalna część uroczystości, która rozpoczęła się od uroczystego apelu i meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości – kpt. Macieja Skulicha z KW PSP w Katowicach. Meldunek przyjmował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Przeprowadzono przegląd pododdziałów, po którym nastąpiło podniesienie Flagi Państwowej, a Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odegrała Hymn.

W uroczystościach wzięli udział posłowie i senatorowie, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z województw Śląskiego i Opolskiego, przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, leśnicy oraz licznie zaproszeni gości, wśród których nie zabrakło osób, które brały udział w akcji gaśniczej pożaru z 1992 roku. Wśród licznie przybyłych na uroczystość leśników był zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.

Zgromadzonych gości przywitał dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, że pożar lasu w Kuźni Raciborskiej z 1992 roku to tragiczne wydarzenie do którego często wracamy i o którym pamiętamy. Nie dlatego, by chwalić się i mówić o sukcesie Służby Leśnej, lecz przede wszystkim po to, aby zachować w pamięci ofiary tego największego w powojennej historii Polski pożaru lasu. Dyrektor wyraźnie zaznaczył, że na bazie tragedii sprzed ćwierć wieku pomiędzy strażakami, żołnierzami, policjantami i leśnikami, wytworzyła się swoista symbioza, której owocem jest doświadczenie pozwalające optymistycznie i z nadzieją patrzeć w przyszłość.

25-lecie tragicznego pożaru odbyło się w cieniu wydarzeń z 7 lipca 2017 roku, kiedy to przez tereny Nadleśnictwa Rudy Raciborskie przeszła trąba powietrzna, niszcząc 2000 ha lasu. – Niestety, natura po raz kolejny dopisała własną puentę do naszej 25-letniej walki o las w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. To, czego nie zniszczył pożar, spustoszył huraganowy wiatr – powiedział dyrektor Kucharski.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął uroczystości patronatem honorowym i wystosował list intencyjny, który został przeczytany przez rzecznika prasowego RDLP w Katowicach, panią Wiolettę Koper Staszowską. „Chcę dziś nade wszystko podkreślić, uważając to za niezwykle ważne i cenne, że katastrofa, której wówczas doświadczyliśmy, że zniszczenia jakie przyniósł pożar nadleśnictwom Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn, stały się również źródłem wiedzy i przełomem dla całego systemu przeciwpożarowego. Wydarzenia sprzed 25 lat uświadomiły wszystkim konieczność wprowadzenia głębokich zmian. Z tej niezawinionej klęski wyciągnięto istotne wnioski, które wykorzystano przy tworzeniu nowoczesnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” – napisał w swoim liście Andrzej Duda.

Listy przesłali również m. in.  Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Minister Środowiska Jan Szyszko, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski czy komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi, Medale Złote i Srebrny za Długoletnią Służbę, które wręczył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Wręczono również odznaki resortowe: Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa opolskiego oraz Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz  Kordelasem Leśnika Polskiego  odznaczonych zostało 48 osób.

Uroczyste obchody zakończyła defilada służb mundurowych, a delegacje zaproszonych gości udały się na teren pożarzyska. Pod krzyżem upamiętniającym tragiczne wydarzenia z sierpnia 1992 roku zostały złożone wieńce i zapalono symboliczne znicze, a nad lasem rozległ się przejmujący głos trąbki, grającej sygnał „Cisza”, by upamiętnić ofiary tamtych wydarzeń.

Zakończyło to część oficjalną obchodów, po których miały miejsce pokazy i występy służb mundurowych, m. in. występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Katowicach oraz Orkiestra Dęta Gminy Nędza. Goście mogli także odwiedzić stoiska edukacyjno – promocyjne służb mundurowych.