Lista Aktualności

Submisja surowca szczególnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza submisję surowca drzewnego szczególnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2017r., natomiast rozstrzygnięcie submisji
17 lutego 2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Turawa

Oferta zawierać będzie surowiec: dębowy, jesionowy, sosnowy, modrzewiowy, jaworowy, olchowy oraz lipowy. Surowiec drzewny będzie przygotowany do oględzin dla zainteresowanych na składach:

w Jełowej – Nadleśnictwo Turawa oraz w Szydłowie – Nadleśnictwo Tułowice.

Katalogi submisyjne zawierające charakterystykę poszczególnych sztuk surowca drzewnego oraz regulamin submisji będą dostępne od 8 lutego 2017r. w Nadleśnictwach Turawa, Tułowice,  ZTiS Świerklaniec oraz w Wydziale Gospodarki Drewnem RDLP Katowice. Od tego dnia będzie można dokonywać  oględzin drewna na gruncie.

Wszystkie zainteresowane firmy oraz osoby prywatne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w submisji.

Informacja dodatkowa:

Wystawione drewno w całości objęte jest certyfikatem FSC i PEFC.

Szczegółowe informacje na temat organizowanej submisji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – tel. kontaktowy (032) 6094523 lub 6094561.