Lista Aktualności Lista Aktualności

RDLP w Katowicach przyjazna pracownikowi

Wiesław Kucharski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, z rąk Andrzeja Dudy, prezydenta RP, otrzymał certyfikat „Pracodawca przyjazny pracownikom”. To jedyny w Polsce konkurs tej rangi, w którym pracownicy – poprzez swoje struktury związkowe – nagradzają pracodawców.

RDLP w Katowicach, obok RDLP w Krośnie, znalazła się w gronie 27 firm, przedsiębiorstw i instytucji w Polsce, nagrodzonych w prestiżowej X jubileuszowej edycji Konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom”, któremu patronuje Andrzej Duda, prezydent RP, a organizatorem jest NSZZ Solidarność. Konkurs wyłania najbardziej propracowniczych pracodawców proponowanych przez organizacje związkowe Solidarności.

Uroczysta gala wręczenia certyfikatów, z udziałem prezydenta RP, ale także Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, organizatora konkursu, odbyła się 26 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

- Sprawy pracownicze to niezwykle ważny element budowania nowoczesnego państwa, bezpiecznego dla pracowników - powiedział prezydent RP Andrzej Duda. – Muszę podkreślić wielki szacunek dla pracodawców, którzy umieją przestrzegać zasad Konstytucji, prawa pracy i nie ulegają pokusie pójścia na skróty, aby zarobić więcej. Na dłuższą metę wynik jest wtedy ujemny – dla pracownika, pracodawcy i całego państwa. To, że jest coraz więcej w Polsce firm i instytucji, które przestrzegają prawa, gdzie pracownicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych, świadczy o tym, że tacy pracodawcy rozumieją co to znaczy społeczna gospodarka rynkowa, tak jak jest napisane w naszej Konstytucji.

W uroczystości, oprócz laureatów, wzięli udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, rządu, a także Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP oraz inspektorzy pracy, członkowie KK NSZZ Solidarność.

- Praca nie może być towarem – mówił P. Duda przypominając słowa św. Jana Pawła II. – Człowiek powinien być podmiotem. To przesłanie jest dla naszego związku drogowskazem. Jesteście wzorem pracodawców, którzy w swoich działaniach wychodzą ponad standardy kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegacie prawa do pracowniczej samorządności – mówił P. Duda zwracając się do laureatów.

- Uhonorowanie katowickiej dyrekcji Lasów Państwowych to dla mnie wielki zaszczyt  i dotyczy jej w całości – powiedział Wiesław Kucharski, dyrektor RDLP w Katowicach. – To wielkie wyróżnienie. Odbieram je jako ukoronowanie propracowniczych działań, które rozpocząłem jako dyrektor przeszło rok temu. Nie można osiągać wyników gospodarczych bez ludzi., ich kosztem. Człowiek musi być podmiotem całego ogniwa toczących się procesów pracy. Uporządkowanie spraw pracowniczych jest kluczowe, a przyjazny pracodawca może liczy na wzajemność ze strony pracowników. Taka symbioza daje szansę nie tylko na to, że warunki pracy są lepsze, ale pozwala bardzo dobrze wykonywać działania związane z gospodarką leśną.

W całym Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe dobre praktyki wobec pracowników stosowane są od lat i są ponadstandardowe, włącznie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

- Chciałbym, aby to wyróżnienie było sygnałem dla kierowników jednostek, że stwarzanie przyjaznych pracownikom warunków pracy, daje dobre efekty – mówił W. Kucharski.

Pierwszy konkurs „Pracodawca przyjazny pracownikom” odbył się w 2008 roku zainicjowany przez NSZZ Solidarność. Wtedy w ideę wspierania pracodawców, którzy stosują propracownicze praktyki, włączył się sp. Lech Kaczyński, prezydent RP, który zaprosił laureatów na galę finałową do Pałacu Prezydenckiego. W ciągu minionych 10 lat nagrodzono 163 pracodawców, kilkunastu otrzymało wyróżnienie kilkakrotnie.

W tegorocznej edycji konkursu laureatami, obok RDLP w Katowicach,  z naszego regionu zostali: PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Sosnowcu, TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach, LOTOS Terminale SA w Czechowicach-Dziedzicach, Bulten Polska S. w Bielsku-Białej i SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu.

JACEK DEREK