Lista Aktualności Lista Aktualności

Prezentacja wyników inwentaryzacji Puszczy Białowieskiej

22 listopada b.r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano wyniki inwentaryzacji przyrodniczo - kulturowej Puszczy Białowieskiej.

Inwentaryzacja była prowadzona w latach 2016 - 2017 na terenie całej Puszczy Białowieskiej - zarówno w lasach gospodarczych jak i na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. W trakcie jej trwania zbadano zarówno walory przyrodnicze tego terenu jak i dziedzictwo kulturowe.

W tym ogromnym przedsięwzięciu, oprócz leśników z całej Polski, wzięli udział naukowcy zarówno z Instytutu Badawczego Leśnictwa jak i innych ośrodków naukowych w Polsce. Ich działania objęły między innymi pomiary drzewostanów, w tym pomiary martwego drewna, badania fitosocjologiczne, a także badania nad populacjami owadów oraz inwentaryzację ornitologiczną i herpetologiczną.

Zaprezentowane wyniki inwentaryzacji będą podlegały dalszym analizom, dane te są cały czas uzupełniane, a z tymi co zostały juz opracowane można zapoznać się na stronie https://puszcza-bialowieska.lasy.gov.pl/.

Jak przebiegała konferencja oraz z referatami, które zostały zaprezentowane, możecie się Państwo zapoznać w poniższym materiale: