Lista Aktualności Lista Aktualności

Porozumienie Ministerstwa Środowiska i Katowic w sprawie szczytu COP24 - podpisane

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic, w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego - 15 maja, podpisali umowę o organizację w Katowicach COP24 czyli Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Katowice będą gospodarzem konferencji w dniach 3-14 grudnia 2018 r. Już wiadomo, ze w wydarzeniu weźmie udział około 40 tys. gości z niemal 200 krajów. Minister potwierdził, że swoją obecność zapowiedzieli już szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu poszczególnych państw.

- To nie przypadek, że polski rząd wybrał Katowice, jakie miejsce organizacji konferencji klimatycznej. To dziś zielona kraina, a jeszcze kilka lat temu Śląsk kojarzył się ze smogiem i źródłem ogromnej emisji. To też doskonały przykład -  z jednej strony rozwoju gospodarczego, z drugiej sukcesu na polu ochrony środowiska i klimatu. Mam nadzieję, że to porozumienie, które tak naprawdę jest wykonaniem ustawy będzie realizowane w znakomitej atmosferze – powiedział po podpisaniu porozumienia minister Kowalczyk.

Prezydent Marcin Krupa z kolei nie krył, że przyznanie organizacji szczytu Katowicom, będzie z pewnością globalną promocją miasta, ale także szansą na podjęcie ważnych tematów ekologicznych z mieszkańcami.
- Chcemy zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i ekoodpowiedzialnego kształtowania środowiska. Szczyt Klimatyczny ONZ to doskonała okazja do pokazania, jak bardzo zmieniło się nasze miasto w ostatnich latach – dodał prezydent.

Aby skoordynować organizację konferencji klimatycznej,  powstała specustawa. Porozumienie, które jest wypełnieniem jej zapisów reguluje szereg spraw logistycznych, jak chociażby zapewnienie sprawnego transportu uczestników COP24, stworzenie stref bezpieczeństwa itd. Budżet szczytu, to ok. 130 mln zł, Katowice wydadzą dodatkowe 12 mln zł.W trakcie szczytu COP24 w Katowicach planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie Paryskie, czyli pierwszą w historii umowę międzynarodową, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

Polska zadeklarowała zrównoważenie tzw. śladu węglowego, czyli całkowitej sumy emisji gazów cieplarnianych, wywołanej bezpośrednio lub pośrednio przez to wydarzenie, wyrażonej w ekwiwalencie CO2. Będzie to możliwe za pomocą prac z zakresu gospodarki leśnej.
Kalkulację przeprowadzono dla przewidywanej wartości emisji ok. 55 tys. ton CO2 oraz przy uwzględnieniu udziału w szczycie zarówno delegatów, jak i pozostałych jego uczestników, czyli ok. 23 tys. osób. Przyjęty wariant obliczeniowy przewiduje wykonanie zalesień w latach 2018 i 2019 (czyli w roku poprzedzającym prezydencję Polski oraz w trakcie prezydencji). Dążąc do zrównoważenia śladu węglowego, leśnicy posadzą w 2018 r. las na powierzchni ok. 375 ha, natomiast w 2019 r. – na ok. 310 ha. Pozwoli to na zniwelowanie emisji gazów cieplarnianych, powstałej na skutek organizacji przez Polskę szczytu COP24.

Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW), to projekt Lasów Państwowych, zakładający prowadzenie dodatkowych działań w gospodarce leśnej, których efektem będzie zwiększone pochłanianie dwutlenku węgla (CO2) w ekosystemach leśnych. Działania te, wykraczające poza standardy zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadzone będą przez 30 lat na terenie ponad 20 nadleśnictw w całej Polsce, a ich efekt będzie stale monitorowany i weryfikowany.

Oprócz wspomnianych bezpośrednich działań zmierzających do redukcji ilości dwutlenku węgla w atmosferze, istotną rolę w projekcie stanowią prace badawcze. W projekt zaangażowanych jest wielu naukowców, reprezentujących czołowe uczelnie i instytuty badawcze w Polsce. Oczekiwanym efektem tych prac będzie stworzenie dostosowanego do polskich warunków modelu bilansu węgla w ekosystemie leśnym. Za pomocą tego modelu możliwe będzie szacowanie zmian ilości pochłanianego przez las dwutlenku węgla w zależności od sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na danym obszarze. Już teraz znamy przewidywany na okres najbliższych 30 lat rozmiar dodatkowej ilości pochłanianego CO2 przez lasy wchodzące w skład LGW – będzie to blisko 1 mln ton dwutlenku węgla.