Lista Aktualności Lista Aktualności

O energetyce, czystym powietrzu i ekokonwersji.

Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa jakości powietrza było tematem trzydniowej konferencji (11-13 marca), która odbyła się w Zespole obiektów w Kamieniu Śląskim tj. Insty-tucie Naukowo-Badawczym ks. Sebastiana Kneippa i Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teo-logicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Organizatorem spotkania był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach uczestniczyli w panelowej dyskusji na temat elektromobilności, jako szansie na rozwój oraz jego wpływie na poprawę jakości powietrza.

Gościem konferencji z udziałem szefów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy z całej Polski był Henryk Kowalczyk, minister środowiska, który mówił m.in. o trwający naborze wniosków do programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Wykład inauguracyjny na temat historycznego dziedzictwa Odrowążów w Kamieniu Śląskim w kontekście inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wygłosił ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser. Minister H. Kowalczyk dokonał uroczystego otwarcia kolejnego etapu wyposażania obiektów Zespołu Pałacowo-Zamkowego w Kamieniu Śląskim w OZE.

W drugim dniu konferencji odbyły się sesje tematyczne połączone z wykładami i panelami dyskusyjnymi. Jeden z nich, dotyczący elektromobilności i jej wpływie na poprawę jakości powietrza, prowadzony był przez Jerzego Fijasa, menadżera projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Las Energii”. Wykład wprowadzający do rozmów został zaprezentowany przez  Wojciecha Jendroske, kierującego Zespołem ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych katowickiej Dyrekcji LP, który w swojej prezentacji mówił m.in. o działaniach proekologicznych LP, społecznej odpowiedzialności oraz projektach rozwojowych wpływających na ochronę przyrody i mających pozytywny wpływ na problemy zmian klimatu. Z kolei Albert Gryszczuk, prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej zaprezentował, w jaki sposób można – poprzez ekoinwersję - przystosować standardowy samochód na pojazd zasilany elektrycznie.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli także: Grzegorz Lisiak, zastępca dyrektora RDLP w Katowicach ds. Rozwoju, Wiesław Jamiołkowski, główny specjalista Departamentu Współpracy Regionalnej NFOŚiGW, Tomasz Marzęda, prezes Nowej Energii, Damian Kozioł, prezes Zarządu MEB Technical.