Lista Aktualności Lista Aktualności

Nagroda im. Dyrektora Adama Loreta

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłosił kolejną edycję Dorocznej Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta.

Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór przedsięwzięć) w  zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa;
  • najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa;
  • Człowiek Roku Polskich Lasów.

Na laureatów oczekują atrakcyjne nagrody. W kategoriach  I i II  przewiduje się pierwsze  nagrody w wysokości 20 tys. zł oraz wyróżnienia o łącznej wartości nieprzekraczającej 30 tys. zł w każdej kategorii. W kategorii III przewiduje się wyłącznie pierwszą nagrodę w wysokości 20 tys. zł.

Nagrody w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone podczas obchodów Święta Lasu 2018.


Po raz pierwszy nagrodę im. Dyrektora Adama Loreta przyznano w 2001 r. i kolejne edycje ogłaszano do 2009 r. Po 7 latach niebytu, w 2016 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przywrócił Doroczną Nagrodę Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta.

Adam Loret był pierwszym dyrektorem Lasów Państwowych. W latach 30. XX w. nakreślił wizję funkcjonowania organizacji, według której las pełni wiele różnorodnych funkcji, a produkcja drewna jest tylko jedną z nich.

W 1934 r., z inicjatywy A. Loreta, przeprowadzono modernizację Lasów Państwowych. Zmniejszono liczbę dyrekcji LP do dziewięciu. Liczba nadleśnictw wynosiła 434. Lasy państwowe zajmowały wówczas powierzchnię ponad 3,3 mln ha. Wybuch II wojny światowej przerwał dynamiczny rozwój Lasów Państwowych. Okupanci natychmiast wprowadzili swoją administrację leśną i rozpoczęła się wyniszczająca lasy gospodarka o charakterze rabunkowym. Wielu leśników oddało podczas walk swoje życie. Szacuje się, że łącznie na wszystkich frontach II wojny światowej walczyło ok. 11 tys. leśników. Adam Loret został aresztowany 19 września 1939 r. i zaginął.

Kandydatów należy zgłaszać do 31 marca 2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest TUTAJ.