Lista Aktualności Lista Aktualności

kurs myślistwa łuczniczego wg programu IBEP (International Bowhunter Education Program)

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego – Polish Bowhunting Association, Oddział Południe zaprasza na kurs myślistwa łuczniczego wg programu IBEP (International Bowhunter Education Program).

Wykłady, zajęcia praktyczne oraz egzaminy teoretyczne   i strzeleckie, poprowadzą certyfikowani instruktorzy myślistwa łuczniczego. Uzyskane uprawnienia umożliwiają wykonywanie polowania z łukiem  w krajach dopuszczających myślistwo łucznicze: www.europeanbowhunting.org/index.php/nations

W trakcie zajęć prowadzonych w ośrodku Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śląskich będzie możliwość skorzystania z profesjonalnego warsztatu łuczniczego, a także konsultacji oraz treningu strzeleckiego pod opieką instruktorów – myśliwych łuczników.

Kurs odbędzie się w ośrodku szkoleniowym Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ulica Zwycięstwa 2 w dniach 23 – 25 listopada 2018 r. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w sali wykładowej ZO PZŁ Katowice. Egzaminy strzeleckie będą przeprowadzone na terenie strzelnicy ZO PZŁ Katowice.

Test strzelecki 3D – obejmuje umiejętność oceny odległości w terenie bez użycia dalmierza oraz oddanie celnych strzałów do anatomicznych figur 3D zwierząt łownych. Test symuluje realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio są strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie) lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny, za którą bezpośrednio znajdują się inne osobniki). Strzały oddawane są z różnych postaw strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (m.in. treestand – stanowisko nadrzewne, czatownia).

Test strzelecki z grotami myśliwskimi – polega na oddaniu kolejno pięciu strzałów z pozycji stojącej na odległość 18 metrów do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Strzelamy grotami myśliwskimi (broadheadami) o trzech stałych ostrzach. Należy trafić minimum czterema z pięciu strzałów, z czego pierwszy strzał musi być celny.

Test pisemny. Z uwagi na specyfikę kursu – zakładamy, iż wszyscy uczestnicy posiadać będą, co najmniej podstawową wiedzę z zakresu łowiectwa, zatem egzamin pisemny obejmować będzie wyłącznie tematykę ściśle związaną z metodyką myślistwa łuczniczego. W przygotowaniu do testu pomogą materiały i opracowania publikowane na stronie www.bowhunter.pl (m.in. podręcznik „Łowy łucznicze”). Zakres materiału egzaminacyjnego będzie oczywiście także przedmiotem wykładów podczas kursu.
 
Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie prosimy nadsyłać na adres:   pbaoddzialpoludnie@gmail.com

W treści zgłoszenia prosimy podać swoje imię oraz nazwisko, PESEL oraz telefon kontaktowy. W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnictwa, kursantom IBEP zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące kursu.
 
Informacje o kursie można znaleźć na stronie: http://bowhunter.pl/szkolenia/xiii-kurs-myslistwa-luczniczego/