Lista Aktualności Lista Aktualności

I spotkanie Komisji Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Prudnik

We wtorek 26 września 2017 roku miało miejsce I spotkanie Komisji Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Prudnik, który począwszy od 2004 roku jest nieodłączną częścią Planu Urządzenia Lasu wykonywanego tym razem na lata 2018 – 2027.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy Lasów Państwowych, przedstawiciele lokalnych podmiotów zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną. Uczestników przywitał nadleśniczy Stanisław Jurecki, który wspólnie ze specjalistą ds. edukacji w Nadleśnictwie Prudnik Rafałem Kaszą poprowadził spotkanie. Wśród gości znaleźli się m.in. : Jacek Tarnowski – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nysie, Piotr Kurowski – Łowczy Koła Łowieckiego „Szarak” w Nysie, Elżbieta Pigulska – Główny Specjalista ds. Ochrony Przyrody w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych, Ewa Giemza – pracownik Muzeum Ziemi Prudnickiej, Karol Koziarowski – emerytowany nauczyciel, jeden z pomysłodawców akcji „Drzewo Roku”, ks. Ryszard Krawiecki – Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Radzikowicach, przedstawiciel lokalnych mediów Redaktor Naczelny „Tygodnika Prudnickiego” – Andrzej Dereń. Oświatę reprezentowały: Halina Garczyńska – nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Prudniku, Edyta Kruk – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce i Iwona Siembida – nauczyciel Zespołu Szkół w Prudniku. W posiedzeniu wziął również udział przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Panowie przedstawili walory przyrodniczo-edukacyjne nadleśnictwa oraz przybliżyli wszystkim formy edukacji realizowane w ostatnim 10-leciu. W Nadleśnictwie Prudnik znajduje się 9 obiektów edukacyjnych. Pierwszym z nich była utworzona w 2004 roku ścieżka dydaktyczna „Rezerwat Cicha Dolina”, natomiast najdłuższą (3,5 km) jest ścieżka „Las Biskupi” w Leśnictwie Wilemowice. Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona jest w nadleśnictwie przez około 25 pracowników służby leśnej. W ostatnim dziesięcioleciu miało miejsce średnio 70-80 spotkań rocznie z grupami edukowanymi, z czego 60-70% to akcje terenowe. Wszystkie z organizowanych akcji edukacyjnych gromadziły około 4-5 tys. uczestników rocznie, najczęściej w wieku 7-12 lat.

Głównym celem posiedzenia Komisji było przygotowanie założeń edukacji leśnej w Nadleśnictwie Prudnik w latach obowiązywania programu tj. 2018-2027. Uczestnicy rozważali  jakie treści należy przekazywać zainteresowanym. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, szerzenie wiedzy na temat relacji lasów z procesami klimatycznymi i związane z tym promowanie drewna jako surowca „przyjaznego” środowisku, czy informowanie o zasadach korzystania z lasu w aspekcie prawnym i w aspekcie bezpieczeństwa to główne nurty edukacyjne nadleśnictwa. Treści przekazywane w ramach prowadzonych zajęć powinny zawierać również informacje o roli leśnika w lesie. To na czym polega nasza praca, jakimi narzędziami posługujemy się na co dzień. Adresatami działań edukacyjnych powinny być osoby ze wszystkich grup wiekowych, bo przecież człowiek uczy się całe życie. Edukacja powinna przyjmować wiele form, natomiast podstawą powinien być bezpośredni kontakt leśników ze społeczeństwem. Powinniśmy iść w stronę organizacji warsztatów praktycznych, które cieszą się większym zainteresowaniem wśród uczniów – podkreślił Nadleśniczy.

          Było to pierwsze spotkanie z dwóch spotkań komisji. Kolejne, systematyzujące to co zostało omówione w trakcie trwania dyskusji, odbędzie się w połowie października.