Lista Aktualności Lista Aktualności

Arkadiusz Wojciechowicz nowym dyrektorem RDLP w Katowicach

Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych, powołał 14 stycznia Arkadiusza Wojciechowicza, dotychczasowego zastępcę dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji LP we Wrocławiu, na dyrektora RDLP w Katowicach.

Nowy dyrektor ma 47 lat i pochodzi z Opolszczyzny. Ukończył Technikum Leśne w Miliczu, jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Swoją pracę magisterską napisał o fitopatogenach korzeni  świerka w Górach Stołowych i Bystrzyckich. A. Wojciechowicz studiował także europeistykę, ukończył studia MBA oraz wiele studiów podyplomowych, m.in. z zakresu zarządzania projektami europejskimi.

Swoją karierę w Lasach Państwowych rozpoczął w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka jako stażysta. Później był adiunktem w Parku Narodowym Gór Stołowych, a następnie pracował w starostwie kłodzkim, gdzie zajmował się sprawami leśnictwa. Od 2000 roku pracował w biurze Regionalnej Dyrekcji LP we Wrocławiu, m.in. w Wydziale Organizacji, był także rzecznikiem prasowym.

Przez 5 lat pracował w prywatnym sektorze – jednej z firm przemysłu drzewnego, gdzie był dyrektorem zakładu. Po powrocie do LP, w RDLP we Wrocławiu był zatrudniony w wydziałach marketingu, później kontroli. Od 3 lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora RDLP we Wrocławiu ds. gospodarki leśnej.

Żonaty, ma dwóch dorosłych synów.

Na zdjęciu: Bogusław Piątek, zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej, w jego imieniu powołuje Arkadiusza Wojciechowicza (z prawej) na dyrektora RDLP w Katowicach