Lista Aktualności Lista Aktualności

"Gleba to podstawa urządzania lasu"

W dniu 5 czerwca na terenie Nadleśnictwa Koniecpol odbyły się warsztaty urządzeniowe z gleboznawstwa dla pracowników naszej jednostki.

Poprowadzili je przedstawiciele RDLP w Katowicach :  Główny Specjalista Służby Leśnej Zespołu ds. Urządzania Lasu Pan Grzegorz Janas i Pani Danuta Pająk przy wsparciu merytorycznym i naukowym przedstawicieli Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie: Dyrektora Oddziału Pana Zdzisława Spendel oraz Pana Henryka Gałyga i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Pana dr hab. Jarosława Lasota. Nad całością czuwał Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Katowicach Pan Hubert Wiśniewski.

Podczas części teoretycznej omówione zostały podstawowe informacje o glebach i zależnościach zachodzących między typami gleb, typami fitocenoz leśnych i typami siedliskowymi lasu. Zaprezentowane były również wstępne wyniki opracowania siedliskowego wykonywanego przez BULiGL w Krakowie w ramach realizacji zadania „Opracowanie siedliskowe z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG), dla Nadleśnictwa Koniecpol, wg stanu na 01.01.2018 r.”.

Część terenowa odbyła się w Leśnictwie Kuczków, na czterech wybranych powierzchniach. Na każdej z nich pokazany został, na podstawie wykopanej odkrywki, profil glebowy, chrakteryzujący najczęściej występujące siedliska leśne w Nadleśnictwie. W powiązaniu z nim dyskutowano o porastającym powierzchnię drzewostanie, roślinności runa oraz mikrosiedliskach i składach odnowieniowych. Towarzyszyła temu wymiana wiedzy praktycznej i umiejętności zdobytych podczas wielu lat pracy terenowej.

Spotkanie, niewątpliwie było bogatym doświadczeniem dla wszystkich jego Uczestników i przyczyniło się do rozszerzenia wiedzy w temacie gospodarki leśnej prowadzonej na poziomie Nadleśnictwa.